ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMS

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
19039 0,11 € Διαγωνισμοί, Ενημερωτικές Υπηρεσίες
54747 0,62 € Υπηρεσίες Επικοινωνίας ΜΜΕ
54991 1,24 € Υπηρεσίες Επικοινωνίας ΜΜΕ , Ψηφοφορίες , Διαγωνισμοί , Υπηρεσίες Αστρολογίας
54981 1,49 € Διαγωνισμοί
54757 1,49 € Υπηρεσίες Αστρολογίας με χρήση SMS
54990 2,50 € Διαγωνισμοί
54961 3,65 € Υπηρεσίες billing, Ψηφοφορίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ IVR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Διαγωνισμοί 14878 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,62€/ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 2,50€/ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί 14550 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,60€/ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 2,91€/ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί 14565 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,62€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 2,50€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί 14789 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,62€/ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 2,50€/ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Αστρολογία 14901 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,82€/ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 1,98€/ΛΕΠΤΟ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ 1 ΛΕΠΤΟ) ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 8258248000-8099 ΣΤΑΘΕΡΑ 0,26€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 8758758800-8899 ΣΤΑΘΕΡΑ 0,79€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 0,75€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Διαγωνισμοί , Υπηρεσίες billing 9011513130-3139 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,06€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 1,04€/ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί , Υπηρεσίες billing 9011513830-3839 ΣΤΑΘΕΡΑ 4,23€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 4,17€/ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί 9011515050-5059 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,82€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 1,98€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί 9011515100-5199 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,60€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 3,12€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί , Ψηφοφορίες 9011515200-5299 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,30€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 1,98€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί 9011515500-5549 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,56€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 2,08€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί 9011515600-5699 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,60€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 2,91€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Υπηρεσίες billing 9011517100-7109 ΣΤΑΘΕΡΑ 6,51€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί , Ψηφοφορίες 9011517700-7749 ΣΤΑΘΕΡΑ 3,91€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Αστρολογία 9011513000-3020 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,30€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 1,59€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9011513200-3220 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,56€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 1,74€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9011513400-3420 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,82€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 1,98€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9015001850-1899 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,56€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 1,59€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9015003430-3439 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,56€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 1,59€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9015007200-7299 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,56€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 1,59€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9016000110-0119 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,82€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 1,98€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9016000300-0319 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,82€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 1,98€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9016000410-0429 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,82€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 1,98€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9016000600-0629 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,82€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 1,98€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9016001300-1399 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,60€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 2,71€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9016001600-1649 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,60€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 2,71€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9016001800-1849 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,60€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 2,71€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9016002200-2249 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,42€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 2,50€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9016002600-2699 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,42€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 2,50€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Αστρολογία 9016003950-3969 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,30€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 1,59€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
Διαγωνισμοί , Ψηφοφορίες 9016004240-4259 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,30€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 1,59€/ΛΕΠΤΟ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί 9016004340-4349 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,56€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 2,08€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί 9016004540-4559 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,60€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 3,12€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί , Ψηφοφορίες 9016004720-4729 ΣΤΑΘΕΡΑ 3,91€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 4,17€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Διαγωνισμοί , Ψηφοφορίες 9016004740-4759 ΣΤΑΘΕΡΑ 3,91€/ ΚΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΑ 4,17€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Υπηρεσίες billing 9016004930-4939 ΣΤΑΘΕΡΑ 6,51€/ ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ
Αστρολογία 9016007990-7999 ΣΤΑΘΕΡΑ 3,91€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 4,17€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
121 Chat 9099000740-0769 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,82€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 1,98€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ
121 Chat 9099001000-1099 ΣΤΑΘΕΡΑ 2,60€/ ΛΕΠΤΟ - ΚΙΝΗΤΑ 2,71€/ ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ

ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΑ
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας 5%

ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΑ
Με βάση την κείμενη νομοθεσία επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του ΦΠΑ για κάθε μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Ύψος μηνιαίου λογαριασμού Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
Μέχρι και 50 ευρώ 12%
Από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ 15%
Από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ 18%
Από 150,01 ευρώ και άνω 20%

WINNERS

CALL TV SHOWS

OPERATION HOURS

VOTES